top of page

Özet : Yargıtay HGK., E. 2023/74 K. 2023/333 T. 12.4.2023

22 Kas 2023


1. Mahkeme, davacının karar düzeltme talebini reddetti, 20 Tem 2016'dan sonra Özel Daire tarafından verilen kararlara düzeltme yapmanın mümkün olmadığını belirterek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu uyguladı.


2. Uygulanan hukuki düzenleme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 ila 381. maddeleridir.


3. Kararda, davanın 13 Haz 2018'de açıldığı ve kararın 20 Tem 2016 tarihinden sonra verildiği belirtilerek, 6100 sayılı Kanun'un istinaf ve temyiz hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği ve bu nedenle karar düzeltme yolunun uygun olmadığı ifade edilmiştir.


Özet : Yargıtay HGK., E. 2023/74 K. 2023/333 T. 12.4.2023

Recent Posts

See All

Refund and Return Policy

Refund and Return Policy Last updated: May 14, 2024 The following terms are applicable for any products that You purchased with M/s Judix. Interpretation and Definitions Interpretation The words of wh

Comentarios


bottom of page