top of page

Türkiye'de iş kurarken hangi yasal gereklilikleri yerine getirmem gerekiyor?

Giriş

Türkiye'de iş kurma süreci, işletmenizin düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için belirli hukuki yükümlülüklerin üstesinden gelmeyi içerir. Bu kapsamlı rehber, Türkiye'de bir iş kurarken girişimcilerin yerine getirmeleri gereken temel hukuki yükümlülükleri açıklamaktadır.


1. İş Yapılan Yapının ve Kaydın Seçimi

Hukuki Yapıyı Seçme:

İlk adımlardan biri, işletmeniz için uygun bir hukuki yapı seçmektir. Seçenekler arasında şahıs şirketi, limited şirket (LLC), anonim şirket veya şube bulunmaktadır.

İşinizi Kaydetme:

Hukuki yapınız belirlendikten sonra işinizi Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydetmelisiniz. Bu, şirketin ana sözleşmesi ve pay sahiplerinin veya ortakların kimlik bilgilerini içeren gerekli belgeleri sunmayı içerir.


2. Vergilendirme ve Mali Uyum

Vergi Kimlik Numarası Alın:

Türkiye'deki her işletme, vergi kimlik numarası almak zorundadır. Bu, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve mali işlemleri yürütmek için hayati bir adımdır.


Vergi Yükümlülüklerini Anlama:

Vergi yükümlülüklerinizi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve sosyal güvenlik katkıları dahil olmak üzere anlayın. Vergi düzenlemelerine uyum, hukuki sorunlardan kaçınmak için esastır.


3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

Çalışanları Sosyal Güvenliğe Kaydetme:

İşletmeniz çalışan işe alıyorsa, bu çalışanları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydetmeli ve gerekli çalışan haklarını sağlamalısınız.


İş Hukuku Kurallarına Uyum:

Türk iş hukukuna, çalışma saatleri, izinler ve işten çıkarmalarla ilgili hükümlere uyulmalıdır. Çalışan sözleşmeleri ve işyeri politikaları, hukuki gereksinimlere uygun olmalıdır.


4. Lisanslar ve İzinler

Sektöre Özgü Lisansları Belirleme:

Bazı sektörler belirli lisanslar veya izinler gerektirir. İş faaliyetlerinizle ilgili izinleri tanımlayın ve bunları ilgili otoritelerden alın.


Çevresel Uyum:

İşletmenizin faaliyetleri çevreyi etkiliyorsa, çevresel düzenlemelere uygunluğunuzu sağlayın ve gerektiğinde gerekli izinleri alın.


5. Fikri Mülkiyet Koruması

Ticari Marka Kaydı:

Markanızı korumak için ürünleriniz veya hizmetleriniz için ticari marka kaydı yaptırın. Fikri mülkiyet yasaları, işletmenizi ihlallere karşı korur.


6. Sözleşmeli Anlaşmalar

Sözleşmeleri Dikkatlice Hazırlama:

Tedarikçiler, müşteriler veya iş ortaklarıyla yapılan anlaşmalarda sözleşmelerin dikkatlice hazırlanmasını sağlayın ve Türk sözleşme hukukuna uygunluğu sağlayın.


Ticaret Kanunu Düzenlemelerini Anlama:

Türk Ticaret Kanunu'nu, işiniz ticari işlemleri, sözleşmeleri ve kurumsal yönetimi içeriyorsa özellikle anlayın.


7. Veri Koruma Uyumu

Kişisel Veri Koruma Kanunu:

Eğer işletmeniz kişisel bilgileri işliyorsa Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlayın. Hassas verileri korumak için gerekli tedbirleri uygulayın.


Sonuç

Türkiye'de iş kurmak, kayıt, vergilendirme, istihdam, lisanslar ve daha pek çok konuda hukuki yükümlülükleri dikkate almayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Türk iş düzenlemelerinin karmaşıklığıyla başa çıkmak ve uygun bir şekilde hizmet vermek için hukuki ve finansal uzmanlardan profesyonel yardım almak önerilir. Hukuki yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olmak, işletmenizin Türkiye'de uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirlik için temel bir adımdır.


Türkiye'de iş kurarken hangi yasal gereklilikleri yerine getirmem gerekiyor?

Comments


bottom of page